top of page

สินค้า > สมูทบอร์ด แอร์

สมูทบอร์ด แอร์

ซอฟต์แวร์ Collaborative Interactive Whiteboard 

" ช่วยให้การเรียนการสอนไม่จำกัดแค่บริเวณหน้าห้องอีกต่อไป "

 

สมูทบอร์ด แอร์ เป็นซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการให้เกิดการใช้งานแบบ real-time interactive ช่วยให้การเรียนการสอนและการนำเสนอต่างๆ มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถควมคุมและเขียนเพิ่มเติมข้อมูลบนหน้าจอ presentation ผ่านอุปกรณ์ไร้สาย เช่น ไอแพด, แทบเล็ต หรือ โน้ตบุ้ค และยังสนับสนุนให้มีการแชร์ข้อมูลและทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ไร้สายตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ผ่านเบราเซอร์แบบ HTML5 ซึ่งมีอยู่ในระบบปฏิบัติการ Microsoft, iOS และ Andriod

 

อธิบายโดยง่ายคือ ซอฟแวร์ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควมคุมและแต่งเติมข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังนำเสนออยู่บนจอภาพโแรเจคเตอร์ หรือบน Interactive Whteboard (IWB) ผ่านอุปกรณ์ไร้สาย เช่น โน้ตบุ้ค แทบเล็ต หรือมือถือ โดยไม่จำเป็นที่ต้องอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือหน้ากระดาน IWB โดยอุปกรณ์ดังกล่าวทำการเชื่อมอยู๋ในระบบเครือข่ายเดียวกัน การทำงานประกอบด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Host) และนำอุปกรณ์ไร้สาย (Client) มาทำการตั้งค่าและเชื่อมต่อผ่าน IP Address หรือ QR Code เพียงเท่านี้ก็สามารถเริ่่มใช่งาน สมูทบอร์ด แอร์ ได้  

 

สำหรับ สมูทบอร์ด แอร์ ที่นำเสนอนั้น เป็นเวอร์ชั่นพิเศษเฉพาะสำหรับประเทศไทยเท่านั้น ได้นำมาปรับปรุงและพัฒนาให้รองรับการใช้งานภาษาไทย มีการแสดงคำอธิบายและคำสั่งต่างๆ บนเมนูเป็นภาษาไทย เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการใช้งานของผู้ใช้ในทุกระดับ ในขณะเดียวกันผู้ใช้ก็ยังสามารถเลือกเปิดใช้เวอร์ชั่นในรูปแบบภาษาอังกฤษได้อีกด้วย หรือเรียกว่า เวอร์ชั่นลิขสิทธิ์ 2 ภาษา   

 

 

 

คุณสมบัติ:

  • Annotate - การเพิ่มแต่งบนข้อมูล สามารถใช้งานได้บนทุกโปรแกรม และยังสามารถเรียกหน้าจอ Flip Chart หรือหน้าจอเปล่าขึ้นมาใช้งาน หรือวาดรูปต่างๆได้

 

  • Present - การนำเสนอ สามารถเรียกภาพสไลด์บนแทบเล็ต และเพิ่มแต่งข้อมูลแบบ real-time ในขณะนำเสนอได้ และสามารถบันทึกข้อมูลที่เพิ่มเติมลงไปบนไฟล์ PowerPoint ได้

 

  • Collaborate - การใช้งานเป็นกลุ่ม สามารถใช้แทบเล็ตหลายเครื่อง รองรับผู้ใช้งานหลายคนพร้อมกัน และรองรับอุปกรณ์ไร้สายหลากหลายรูปแบบ เช่น iPad หรือ Android tablet.

 

  • Instant Access - การใช้งานทันที ไม่ต้องทำการลงโปรแกรมที่อุปกรณ์ไร้สาย ที่นำมาเชื่อมต่อ และสามารถใช้งานบนเวบเบราเซอร์ได้หลากหลาย เช่น Safari, Chrome, or HTML5 อื่น ๆ

สำหรับการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ สมูทบอร์ด แอร์ คลิกที่นี่

สำหรับการแก้ไขปัญหา และการสนันสนุนการใช้งาน คลิกที่นี่

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

02 439 0494

bottom of page